Nová podoba Karlova náměstí

Soutěžní návrh, druhé místo

Autoři: Agence Ter, Break Point, HBH projekt, Phytorestore a Concepto

KLIENT: Hlavní město Praha

SOUTĚŽ 2018

Před téměř půldruhým stoletím navrhl František Thomayer novou podobu Karlova náměstí. Některé jeho původní záměry jsou patrné dodnes, některé se časem vytratily a některé se ukázaly jako ne zcela vhodné pro potřeby současného městského žití. Po realizaci původního Thomayerova návrhu bylo Karlovo náměstí výstavou tehdejšího zahradnictví, módní ukázkou moderního městského života. Tato hodnota už dnes neplatí – rozmanitost tehdy použitých druhů stromů, keřů a květin byla postupně omezena. Park je ve špatném stavu, pro jeho koncept podstatné obvodové aleje stromů a vysoce dekorativní květinové zahrady v centrální části již neexistují. Sociální problémy jsou očividné.

Cíl našeho návrhu je oživení prostoru pro potřeby současného města, vybudování promenády na východní straně náměstí coby určující prvek pro fungování celého území a vyzdvižení původních průhledových os. Navrhujeme obohacení původní palety dřevin a zajištění její bezpečné budoucnosti, stejně jako obnovení vrstvy keřů a nízkých porostů moderním způsobem, který neznemožní udržitelnost pro budoucí generace. Pomníky, připomínající důležité osobnosti a události, budou začleněny do okolní krajiny.

Dnešní města vyžadují více možností pro pobyt ve veřejném prostoru, pro stmelování komunit. Díky nově navržené promenádě ve východní části náš projekt podporuje sociální aktivity na celém náměstí. Z Thomayerova uzavřeného „salonu“ se stává otevřená „klubovna“, coby veřejná stavba podporující moderní městský život. Celková struktura a obecné hodnoty parku zůstanou nedotčeny, menšími zásahy ale bude docíleno nového pohledu na náměstí, jeho paměť a historii.

© 2019 Veselý Hajný