Mateřská škola Na Marně

KLIENT: Praha 6

SOUTĚŽ 2018

Školka mezi vilami. Stejně jako samotný objekt, i jeho předprostor plní jinou funkci, než je v dané čtvrti běžné. Do ulice není plot, ale neoddělený poloveřejný prostor. Dva stávající vzrostlé stromy zde zůstanou zachovány.

Návrh hmoty vychází z charakteru vilové zástavby, z tvaru pozemku a z požadavku na stavební program. Dispoziční řešení potom ze snahy o propojení tříd se zahradou, bez zbytečných barier.

Pro návrh bylo nejdůležitější vytvořit jednoduchý provoz, a to jak tříd, tak i kuchyně. Do školky jsou dva oddělené vstupy, jeden do kuchyně a zázemí, druhý pro děti s rodiči. Jedna třída je umístěna v úrovni vstupu – a se zahradou je spojena bezbarierově. Druhá třída je umístěna v patře, má vyšší světlou výšku a velkou terasu. Terasa slouží jako střešní zahrada, se základními herními prvky. Do zahrady školky je potom možné sejít po venkovním schodišti.

Z provozních důvodů jsme se rozhodli i kuchyni ponechat na úrovni terénu. Jedna třída je s kuchyní spojena přímo, druhá jednoduchým jídelním výtahem.

V nejvyšším, ustupujícím podlaží je prostor pro technologie, vzduchotechniku a vložená hrací patra.

Na fasádě domu je bílá strukturovaná omítka a tmavé cementovláknité desky pro vlastní umělecké ztvárnění,které se může měnit buď s ročním obdobím, nebo každý rok. Na střeše je bílý falcovaný plech.

© 2019 Veselý Hajný