Pivovar Prachatice

Autor - Break Point - Tomáš Veselý

KLIENT: Soukromý investor

PROJEKT 2012

REALIZACE 2015

V objektu, měšťanském obytném domě, je navržen malý rodinný pivovar, pekárna s obchodem, penzion a v podkroví dvě bytové jednotky pro majitele (2+kk, 3+kk). Pro pivovar je využit původní průjezd s přilehlými místnostmi, které jsou opticky propojeny a tvoří jeden celek. Varna pivovaru, umístěna vpravo od vstupu, je propojena s průjezdem novým velkým okenním otvorem. Tvarově je okno inspirováno původními okenními výplněmi. Lokál, na druhé straně průjezdu, je také opticky propojen s ostatními prostory pivovaru velkými dřevěnými, prosklenými, tabulkově členěnými dveřmi. Pekárna vznikla v polovině přízemí, kde byla původně garáž a zázemí provozovny (kadeřnictví). Přístup do sklepa pod budoucí varnou pivovaru je ponechán venkem ze dvora. Dále byl v prostoru dvora vyhlouben nový pivní sklep. Na střeše nového sklepa, která je nad stávající úrovní dvora, vznikla dřevěná terasa pro možnost venkovního posezení v letních měsících. Původní sklep byl prohlouben a je využíván pro potřeby pivovaru. Ve dvoře vlevo od vstupního průjezdu, v místě stávající kůlny, je navržena dřevostavba - nové toalety s pultovou střechou. V patře jsou původní prostory nově rozčleněny na pokoje penzionu s koupelnami. V podkroví jsou dvě bytové jednotky pro majitele domu a plynová kotelna se zásobníkem TUV. Na střeše byly postaveny nové vikýře se sedlovými stříškami – tvarové kopie stávajícího střešního vikýře. Projekt zachovává v maximální míře celkový charakter objektu. Byla zachována stávající výška hřebene, hlavní římsy, sklon střechy i členění uliční fasády. Prvky, které byly opětovně použity, byly přizpůsobeny stávajícímu vzhledu budovy, jakožto tvarové a materiálové kopie. Veškeré konstrukce oken, vrat a dveří byly opraveny a repasovány.

© 2019 Veselý Hajný