Lesy ČR - Lesní správa v Hořicích

Autor - Break Point - Tomáš Veselý

KLIENT: Lesy ČR s.p.

PROJEKT 2014

REALIZACE 2017

Navržený objekt je obdélného tvaru s vykonzolovanou částí půdorysu v 1.NP. Objekt je dvoupodlažní a vzhledem ke sklonu terénu a osazení má polozapuštěný suterén. Objekt má plochou střechu, přičemž hmota vstupní haly a jednací místnosti vystupuje nad úroveň atiky. Při návrhu půdorysu bylo prioritou vytvořit provozně efektivní koncept. Vstupní „reprezentační hala“ s jednací místností pak mají vtisknout objektu jedinečnost a prostorové kvality.

Stavba je administrativní budovou, je navržena pro potřeby společnosti LESY ČR, lesní správa Hořice v Podkrkonoší. V budově jsou navrženy kanceláře, prostorná zasedací místnost a samostatně přístupné inspekční pokoje. Samostatnou stavbou na pozemku je garáž se skladovací plochou.

© 2019 Veselý Hajný