ATELIER

Ing. Arch. Tomáš Veselý

nar. 1971

České vysoké učení technické, fakulta architektury, r.2000

Autorizovaný architekt České komory architektů od r. 2003

Autorizovaný architekt Slovenské komory architektů od r. 2009

Zahraniční praxe:

- atelier Boujol-Delachaux, Švýcarsko

- Groupe Palette, Francie

Domácí praxe:

- AHK Architekti

- Vlastní atelier Break Point založen již při studiu, v roce 1997.

Ing. arch. Martin Hajný

nar. 1990

České vysoké učení technické, fakulta architektury, r. 2015

Domácí praxe:

Break Point.

Team

Ing. arch. Matyáš Hron

Ing. arch. Markéta Šornová

Diana Salahieh

Děkujeme bývalým členům teamu (Break Point):

Petra Bíšková

Břetislav Heczko

Zbyněk Janoš

Barbora Kadlecová

Jan Kamenický

Vojtěch Kopal

Martin Křížek

Štěpán Landa

Jan Macourek

Radek Mrňák

Marie Pechová

Lenka Poláková

Irena Truhlářová

Vojtěch Vecán

Dagmar Vomlelová

Klára Vorlová

Veronika Zrníková

© 2019 Veselý Hajný